ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı: Nefes E-Ticaret ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi : Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

MERSİS No: 0630113450800001

Telefon: 0216 208 5508

E-posta: destek@teknobonus.com

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Alıcı bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri [•].com/tr/’de  yer alan “Hesabım” sayfasından takip edebilecektir.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Alıcı siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikler ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Ürün nitelikleri ve detayları           : [•]

Satış tutarı                                : [•]

Adet                                        : [•]

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Teslim ve Ödeme Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Bilgilendirme amacıyla aşağıda da

Teslimat şartları                       : [•]

Ödeme şartları                          : [•]

Teslim Şartları:

Satın aldığınız ürünün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben [•] iş günü içinde başlanacaktır.

Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak siparişin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Satıcı adına yetkilendirilmiş kargo firmasına teslim edilir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda Alıcı tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin Satıcı’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde Satıcı’nın, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı veya Alıcı tarafından gösterilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca mesafeli satış sözleşmesinde de yer almaktadır.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü Satıcı’nın anlaşmalı olduğu [•] Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren [•] gün içerisinde Satıcı’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren [•] gün içinde malı Satıcı’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye websitemizden “İade Koşulları” altından ulaşabilirsiniz.

CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  2. b) Alıcı'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,
  4. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  5. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  6. f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  7. g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  8. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanır. İşbu ön bilgilendirme formu, ancak Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerleri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'ne yapabilecektir.

 

 

 

 

 

Bültene Üye Olun...
Yeniliklerimizden Haberdar Olun.

Özel kampanya ve indirimler anında cebinize gelsin!

Kiralık Ürün Talep Sepetim