MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:

Unvanı: Nefes E-Ticaret ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi : Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

MERSİS No: 0630113450800001

Telefon: 0216 208 5508

E-posta: destek@teknobonus.com

ALICI:

[…]

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu mesafeli satım sözleşmesinin konusu Alıcı’nın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 • SATILAN MAL ve ÖZELLİKLERİ

[…]

 1. MAL VE HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

[…]

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. ALICI internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 3. Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ürünün yurtdışından tedariki halinde, 30 günlük sürenin ürünün SATICI’nın ürünü tedarikçiden teslim aldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
 4. Her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. İade durumunda anlaşmalı kargo şirketleri ile yapılan iadelerde kargo ücreti SATICI’ya aittir.
 5. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir. Ürünün bu sürede gönderilmemesi durumunda ALICI, SATICI’nın tüm zararlarından sorumludur.
 8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödemeyi yaptığı yolla (havale/eft veya kredi kartı) ödenir. Kredi kartıyla yapılan işlemlerin iadesinde, ücretin bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
 9. SATICI tarafından daha önce iki nüsha olarak imzalanmış bulunan işbu Sözleşme ALICI tarafından ………… tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir ve bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine gönderilecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI
 2. ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren paketini açmaksızın 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya İade Politikasında belirtilen şekilde bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve … internet sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince ürünün ambalajının açılmamış olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 4. Ürünün orijinal faturası,
 5. Kurumsal müşteriler için iade faturası,
 6. İade formu

açılmamış ürün paketi ile birlikte İade Politikası’nda belirtilen şekilde SATICI’ya gönderilecektir.

 1. Bu belgelerin ve ürünün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde bedel ALICI’ya iade edilir.
 2. İade edilecek ürünlerin paketi/ambalajı açılmadan, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 1. ALICI ürünlerin niteliği itibariyle açıldıktan sonra iadesinin sağlık ve hijyene aykırı olduğunu ve niteliği itibariyle açılması ile tükendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ürünlerin paketinin açıldıktan sonra hiçbir şekilde iade dilemeyeceğini ve cayma hakkının kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. madde uyarınca cayma hakkının kullanılamayacağı satışlar şunlardır:
 3. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 4. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

 1. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
 • TÜKETİCİNİN HAKLARI

Tüketicinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nda sayılan ayıplı mal, tamir, garanti ve değişim gibi hakları (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf) bakidir.

 • YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, parasal sınırlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde çözümlenecektir:

İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır

2.320 TL

Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır

2.320 TL ile 3.480 TL arası

 

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır

3.480 TL

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır

2.320 TL ile 3.480 TL arası

 

İşbu Sözleşme …/…./… tarihinde ALICI ve SATICI arasında iki nüsha imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bültene Üye Olun...
Yeniliklerimizden Haberdar Olun.

Özel kampanya ve indirimler anında cebinize gelsin!

Kiralık Ürün Talep Sepetim