İnternet Sitesi Yeni Müşteri Hesabı Oluşturma Esnasında İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Nefes E-Ticaret ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (“Nefes”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, https://teknobonus.com/ üzerindeki internet sayfasında bulunan yeni müşteri hesabı oluşturma esnasında tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerinizin Nefes tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki yeni müşteri hesabı oluşturma formu aracılığıyla paylaştığınız ad-soyad, e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz, Nefes tarafından üye iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, site için üyelik oluşturulması, üye kayıt bilgilerinin tutulması amacıyla Kanun’un 5. maddesinde yer alan, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği işlenecektir.

Kişisel verileriniz, tarafınıza E-posta ve/veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin üyelik sırasında ticari elektronik ileti izin tercihlerinizi belirlemeniz halinde açık rızanıza istinaden, reklam /kampanya/promosyon süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Nefes tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirket’in “Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul” adresine “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Nefes E-Ticaret ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (“Nefes”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, gerçek kişi müşterilerimiz ile tüzel kişi müşterilerimizin temsilcilerine ait kişisel verilerin Nefes tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemiz üzerinden ürün satın alma amacı ile paylaştığınız ad-soyad, telefon numaranız, e-posta adresiniz, bildirdiğiniz teslimat adresiniz, bildirdiğiniz fatura adresinden oluşan kişisel verileriniz, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçleri, mal / hizmet satış süreçleri, iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Nefes tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirket’in “Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul” adresine “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

İnternet Sitesi İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Nefes E-Ticaret ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (“Nefes”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, https://teknobonus.com üzerindeki internet sayfasında bulunan iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerinizin Nefes tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası ile mesaj kutusu aracılığıyla tercihinize göre Nefes’e ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, Nefes tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla  Kanun’un 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru menfaatleri gereği işlenecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunlarla öngörülen kanuni zamanaşımı sürelerinin sona ermesine dek bünyemizde saklanacaktır.

Kişisel verileriniz Nefes tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirket’in “Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul” adresine “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

 

NEFES E-TİCARET VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesinde kişisel verileri işlenen kişilerin (“İlgili Kişi”) veri sorumlusuna başvuru yapma hakkına yer verilmiştir. Bu doğrultuda Veri Sorumlusu sıfatıyla Nefes E-Ticaret ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) başvuru formunu aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

Başvuru Hakkı

Kanunun “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11. maddesinde sayılan haklarınız şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Başvuru Araçları

İlgili Kişilerin Kanun’dan doğan haklarına ilişkin başvurularının, Kanun’un 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuru Başlığı

Yazılı Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak

Şirketin Kep Adresini Lütfen Bu Alanda Belirtiniz

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kvkk@teknobonus.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

kvkk@teknobonus.com 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

İlgili kişinin iletişim bilgileri:

 1. İsim:
 2. Soyisim:
 3. T.C. Kimlik Numarası:
 4. Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası:
 5. Ev veya İş Adresi: Ev veya iş adresinden hangisini tercih ettiğinizi lütfen belirtiniz.
 6. E-posta Adresi:
 7. Telefon Numarası:
 8. Faks Numarası:

 

Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Eski çalışan, müşteri, üçüncü kişi firma çalışanı gibi)

Çalışan

 

Çalışan adayı

 

Tedarikçi yetkilisi/çalışanı

 

Ziyaretçi

 

Müşteri

 

Potansiyel Müşteri

 

Diğer (lütfen belirtiniz): 

 

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda seçmenizi rica ederiz. Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.

Kanun Uyarınca İlgili Kişi Talep Seçenekleri ve Hukuki Dayanakları

Seçiminiz

Şirket nezdinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediği hususunda bilgi almak istiyorum.     (Kanun m. 11/1(a))

 

Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyor ise bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (Kanun m. 11/1(b))

 

Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyor ise bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (Kanun m. 11/1(c))

 

Şirket nezdinde kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. (Kanun m. 11/1(ç))

 

Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlenilen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.     (Kanun m. 11/1(d))

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

Silinmesini 

Yok edilmesini 

Anonim hale getirilmesini       

 

Talep ediyorum. (Seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(Kanun m. 11/1 (e))

 

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 

(Kanun m. 11/1 (f))

 

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

 

Silinmesini 

Yok edilmesini 

Anonim hale getirilmesini       

 

Talep ediyorum. (Seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(Kanun m. 11/1 (f))

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Kanun m. 11/1 (h))

 

 

Şirketimiz Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, ilgili kişinin Şirket’imize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 2. Orantısız çaba gerektirmesi
 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 5. Kanun uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

Seçiminiz 

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’in başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve talebimin karşılanmasında yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatılmış olduğumu beyan ve kabul ederim.

Başvurunun Alındığı Tarih: 

Başvuran Adı Soyadı:

İmza

 

 

Başvuruyu Alan Adı Soyadı:

İmza

 

 

 

 

Bültene Üye Olun...
Yeniliklerimizden Haberdar Olun.

Özel kampanya ve indirimler anında cebinize gelsin!

Kiralık Ürün Talep Sepetim